Archiwum Miesięczne: Luty 2018

,,DNI OTWARTE” PRZEDSZKOLA

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do odwiedzenia naszego przedszkola w dniach:

 • 1 marca 2018r. ( czwartek) w godzinach 09.00 – 10.30 i 14.30- 16.30
 • 7 marca 2018r. (środa) w godzinach 09.00-10.30 i 14.30-16.30

        W ramach dni otwartych proponujemy  dzieciom:

 • zabawy z rówieśnikami w grupie
 • udział w audycji muzycznej ( 1 marca)
 • poznanie  oferty edukacyjnej przedszkola
                             Prosimy o zabranie ze sobą obuwia na zmianę .

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkolu i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok (Zarządzenie Nr 186/18 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 24 stycznia 2018r.)

Harmonogram rekrutacji do przedszkola

 • od 1 marca 2018r. do 9 marca 2018r  – składanie wniosków i dokumentów,
 • 27 marca 2018r. o godz. 15.00 – podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
 • od 28 marca 2018r. do 5 kwietnia 2018r. w godz. 7.00 – 15.00 – podpisanie umów w kancelarii przedszkola
 • 10 kwietnia 2018r. o godz. 15.00 – publikacja list kandydatów przyjętych i nie przyjętych

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. U. Woj. Podl. z 2017r. poz. 1219).

Rekrutacja będzie odbywała się z wykorzystaniem systemu informatycznego (www.nabor.um.bialystok.pl).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonem: 85 675 34 21

PODPISUJEMY DEKLARACJE POZOSTANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Rodziców , których  dzieci uczęszczają do Przedszkola Samorządowego nr 42,, Niezapominajka” i  będą kontynuować wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2018/2019 w naszej placówce prosimy  o wypełnienie deklaracji pozostania w terminie do 20 lutego 2018r.

 • deklaracje wydawane są przez nauczycielki w grupach
 • wypełnione należy dostarczyć do sekretariatu lub do nauczyciele poszczególnych grup

LUTOWY ZWIASTUN

 • 13 lutego ( wtorek), godz.9:30 BAL SERDUSZKOWO- CZEKOLADOWY ( obowiązują czerwone bluzeczki)
 • 14 lutego (środa), godz.10:00- AUDYCJA MUZYCZNA PT.”NA ZIELONEJ ŁĄCE”.
 • 22 lutego (czwartek), godz.10:10-dzieci z grupy II,III,IV,V i VI  obejrzą SPEKTAKL PT.”ŚWIAT ANDERSENA” w WSFiZ przy ul. Ciepłej w Białymstoku
 • 27 lutego (wtorek)- „NAUKA KODOWANIA Z ROBOTEM FANTONEM” – zajęcia edukacyjne w grupach: III,VI,V i VI
 • MIĘDZYGRUPOWA OLIMPIADA MATEMATYCZNA ” Z MATEMATYKĄ NA TY” ( GRUPY III-VI)