DLA RODZICÓW

W roku szkolnym 2017/2018 ogół rodziców „Niezapominajki” reprezentuje Rada Rodziców w składzie:

  1. Pani Joanna Monachowicz ( z gr.IV) -przewodniczący Rady Rodziców
  2. Pani Agnieszka Doliwa ( z gr.II) – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Pani Aneta Mirończuk ( z gr.VI) – skarbnik
  4. Pan Dariusz Polkowski ( z gr. III)- protokolant
  5. Pani Angelika Czech ( z gr.I)
  6. Pani Magdalena Kaczyńska ( z gr.V)