Odpłatność

                Drodzy Rodzice!

Od dnia 01.01.2011 r. należność za przedszkole  należy   dokonywać przelewem:

1. Opłata ryczałtowa – Bank Pekao SA

– numer rachunku – 12 1240 2890 1111 0010 3570 8035

2. Opłata za wyżywienie – Bank Pekao SA

– numer rachunku – 58 1240 2890 1111 0010 3570 8080

Przed dokonaniem opłaty prosimy o zasięgnięcie informacji o kwocie opłaty u intendenta przedszkola.