Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA

 

przewodniczący – PANI EMILIA SNARSKA

zastępca- PANI IWONA KARCZEWSKA

skarbnik- PANI ANETA MIROŃCZUK

protokolant- PANI KATARZYNA SOBOLEWSKA

Rada Rodziców działa w oparciu o Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 42 Niezapominajka w Białymstoku