Rada Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 ogół rodziców „Niezapominajki” reprezentuje Rada Rodziców w składzie:

  1. Pani Joanna Monachowicz ( z gr. V) – przewodniczący Rady Rodziców
  2. Pani Justyna Łuczak ( z gr. II) – zastępca przewodniczącego Rady Rodziców
  3. Pani Justyna Wróblewska ( z gr. I) – protokolant
  4. Pani Bożena Sawica ( z gr. III)
  5. Pani Ewa Pasiuk ( z gr. IV)
  6. Pani Irina Żilinskaja- Pacholak – ( z gr. VI)