Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia dla 3-4 latków
( zgodny z nową podstawą programową)

 6.30  Schodzenie się dzieci ; zabawy dowolne według zainteresowań.
 7.30  Indywidualne bądź grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące      rozwój dziecka.
 8.15  Zabawa ruchowa. Czynności higieniczne i porządkowe.
 8.30  Śniadanie.
 9.00  Zajęcia programowe- realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka.
9.30  Zabawy na placu przedszkolnym, spacery.
11.00  Czynności higieniczno- sanitarne.
11.15  Obiad.
12.00  Leżakowanie: bajkoterapia, muzykoterapia.
14.00  Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne.
14.30  Podwieczorek.
15.00  Zabawy integrujące i zabawy ruchowe ze śpiewem. Dodatkowe działania edukacyjne z dzieckiem. Zabawy dowolne według zainteresowań w wybranych kącikach tematycznych.
15.30  Rozchodzenie się dzieci do domu. Osobisty kontakt nauczyciela z rodzicami- rozmowy na temat postępów dzieci i ich zachowań.

Ramowy rozkład dnia dla 5- 6 latków
( zgodny z nową podstawą programową)

 6.30  Schodzenie się dzieci ; zabawy dowolne według zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne.
7.30  Indywidualne lub grupowe działania edukacyjne wspomagające i korygujące rozwój dziecka; praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.
  8.15  Ćwiczenia poranne. Czynności higieniczne i porządkowe.
  8.30  Śniadanie.
9.00  Zajęcia programowe – realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka dostosowane do jego możliwości.
10.00  Spacery. Na placu przedszkolnym – zabawy ruchowe z całą grupą z wykorzystaniem sprzętu terenowego lub sportowego oraz zabawy swobodne.
11.10  Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne.
11.30  Obiad. Dyżury dzieci.
12.00  Bajkoterapia, muzykoterapia, ćwiczenia relaksacyjne.
12.30  Realizacja zajęć dodatkowych i kół zainteresowań. Zabawy tematyczne według zainteresowań.
14.00  Zabawa ruchowa. Zabiegi higieniczne.
14.30  Podwieczorek.
15.00  Indywidualne lub grupowe wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym. Zabawy dowolne dla pozostałych dzieci.
15.30
  Rozchodzenie się dzieci do domu; ćwiczenia i zabawy o charakterze utrwalającym zdobytą wiedzę i umiejętności; gry i zabawy stolikowe; Osobisty kontakt nauczyciela z rodzicami- rozmowy nt. postępów dzieci i ich zachowań.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w godzinach 7.30 – 12.30