Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od godz. 6:30 do godz.17:00.

Od:

6:30     Schodzenie się dzieci, zabawy służące realizacji własnych pomysłów: manipulacyjne, konstrukcyjne, indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.

7:30     Realizacja zadań wynikających z Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego:

        – zabawy swobodne dzieci przy udziale nauczyciela,

        – zajęcia dydaktyczne,

       – zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia sportowe,  obserwacje przyrodnicze,

        – czynności samoobsługowe, organizacyjne, relaksacja;

12:30  Tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich, zajęcia dodatkowe, pogłębienie umiejętności i zdolności, aktywność własna wychowanka.

POSIŁKI

8:30 – śniadanie           11.30 – obiad           14.15 – podwieczorek