Ramowy rozkład dnia

Przedszkole czynne jest od godz. 6:30 do godz.17:00.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 7.30 – 12.30 Realizacja Podstawy Programowej

6.30 -8.15    Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.Indywidualna realizacja zadań opiekuńczo-  wychowawczych doskonalących kompetencje dzieci.Czynności porządkowo-gospodarcze.

8.15 -8.30   Zabawa ruchowa ( dzieci młodsze), zestaw ćwiczeń porannych ( dzieci starsze). Czynności higieniczne. Przygotowanie do zajęć.

8.30 -9.00
Śniadanie

9.00 -10.15    

Zajęcia edukacyjne realizowane w oparciu o podstawę programową, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz umuzykalniające.

10.15 -11.10

Zabawy swobodne i organizowane przez nauczyciela w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Obserwacje przyrodnicze, spacery,wycieczki.

11.10- 11.30

Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

11.30-12.00   

Obiad.

12.00 -14.00

Odpoczynek poobiedni w grupach dzieci młodszych ( słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej ).

W grupach dzieci starszych : głośne czytanie dzieciom, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy podejmowane z własnej inicjatywy dzieci, tworzenie sytuacji wspierających rozwój inteligencji wielorakich.

14.00 -14.20

Czynności samoobsługowe. Zabawa ruchowa

14.20 -14.45

Podwieczorek 

14.45 -17.00  

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym. Działania indywidualna z dzieckiem prowadzone przez nauczycielkę pogłębiające umiejętności i zdolności dziecka. Zajęcia dodatkowe według harmonogramu.