Programy

 ROK SZKOLNY 2016/2017

ZAJĘCIA PROWADZIMY W OPARCIU O:

 1. Program wychowawczy „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” Mirelli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej (wszystkie grupy)
 2. Program wychowawczy „BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI” Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyny Lotkowskiej w grupie I „Misie” i w grupie II „Motylki”
 3. Program Wychowania Przedszkolnego ” NASZE PRZEDSZKOLE” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba- Żabińskiej
 4. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej

W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM REALIZUJEMY PROGRAMY EDUKACYJNE

 1. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.
 2. ” ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”.
 3. ” KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”.
 4. ” AKADEMIA AQUAFRESH”.
 5. ” DZIECIAKI MLECZAKI”.
 6. ” PORCJA POZYTYWNEJ ENERGII”.
 7. ” MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”.
 8. AUTORSKI PROGRAM ZAJĘĆ KULINARNYCH DLA DZIECI 3-5 LETNICH „KLUB CHRUP CHRUP”.

 

 

 

Drodzy Rodzice!

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszym przedszkolu bierzemy udział w programie Zabawy Fundamentalne, którego autorami są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska. Oparte są one na współczesnej wiedzy na temat rozwoju mózgu oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Okazuje się, że 50% możliwości mózgu człowiek rozwinąć może jedynie do 5. roku życia, kolejne 50%, jeśli założymy, że wykorzystujemy 100% potencjału mózgu, człowiek rozwija w ciągu dalszego życia. Stąd bardzo ważnym etapem dla osiągania sukcesów przez człowieka jest właśnie wiek przedszkolny.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko.
Główne założenia projektu:

 • rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka,
 • wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się,
 • przygotowanie do radzenia sobie w życiu.

Cele programu:

 • uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci
 • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka
 • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy
 • zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem
 • prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe.