Programy

ROK SZKOLNY 2017/2018

 •  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:
 1. Program Edukacji Przedszkolnej „NASZE PRZEDSZKOLE” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba Żabińskiej-  zgodny z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:/otwórz/ nowa podstawa programowa
 2. Program wychowawczy „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” Mirelli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej (we wszystkich grupy)
 3. Program wychowawczy „BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI” Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyny Lotkowskiej w grupie I „Misie”.
 4. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • NAUCZYCIELKI REALIZUJĄ TAKŻE PROGRAMY WŁASNE ORAZ EDUKACYJNE PROGRAMY OGÓLNOPOLSKIE:
 1. KOLOROWE ZMYSŁY- SENSOPLASTYKA  dla dzieci 4,5,6- letnich – opracowany przez n-lki: D. Kulikowską i A.Sołowianiuk( w gr. II i V)- innowacja w przedszkolu
 2. KOLOROWY ŚWIAT DZIECKA – program edukacji plastycznej dla dzieci 3- letnich ,opracowany przez n-lkę M. Garbacik ( w gr. I)
 3. WESOŁE NUTKI- program edukacji muzycznej dla  dzieci 4,5,6- letnich , opracowany przez n-lkę M. Baranowską ( w gr.V)
 4. PITAGORASEK – program edukacji matematycznej dla dzieci 4- letnich, opracowany przez n-lkę A. Sołowianiuk (w gr.II)
 5. ŻYJ Z PRZYRODĄ W ZGODZIE- program edukacji przyrodniczej dla dzieci 6- letnich, opracowany przez n-lki: K. Czarniecką i J.Leniec ( w gr. VI)
 6. BAWIMY SIĘ PRZY TABLICY MULTIMEDIALNEJ”- innowacja w przedszkolu dla dzieci 4,5,6- letnich, opracowany przez n-lkę M. Baranowską ( w gr. V)
 7. PAY- DOH- ogólnopolski program edukacji plastycznej / we wszystkich grupach/
 8. CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS – program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ( w grupach: III,IV,V,VI)

 


Drodzy Rodzice!

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszym przedszkolu bierzemy udział w programie Zabawy Fundamentalne, którego autorami są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska. Oparte są one na współczesnej wiedzy na temat rozwoju mózgu oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Okazuje się, że 50% możliwości mózgu człowiek rozwinąć może jedynie do 5. roku życia, kolejne 50%, jeśli założymy, że wykorzystujemy 100% potencjału mózgu, człowiek rozwija w ciągu dalszego życia. Stąd bardzo ważnym etapem dla osiągania sukcesów przez człowieka jest właśnie wiek przedszkolny.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko.
Główne założenia projektu:

 • rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka,
 • wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się,
 • przygotowanie do radzenia sobie w życiu.

Cele programu:

 • uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci
 • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka
 • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy
 • zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem
 • prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe.