Realizowane programy

ROK SZKOLNY 2018/2019

 •  W BIEŻĄCYM ROKU SZKOLNYM PRACUJEMY W OPARCIU O:
 1. Program Edukacji Przedszkolnej „WOKÓŁ PRZEDSZKOLA” Małgorzaty Kwaśniewskiej,Joanny Lendzion i Wiesławy Żaba Żabińskiej-  zgodny z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:/otwórz/  podstawa programowa dla przedszkoli
 2. Program wychowawczy „OPTYMISTYCZNE PRZEDSZKOLE” Mirelli Nawrot i Ireny Dzierzgowskiej (we wszystkich grupy)
 3. Program wychowawczy „BIAŁOSTOCKI PROGRAM ZABAW FUNDAMENTALNYCH DLA PRZEDSZKOLI” Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyny Lotkowskiej w grupie I „Misie”.
 4. Program edukacji matematycznej ” DZIECIĘCA MATEMATYKA” Ewy Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • NASZE NAUCZYCIELKI REALIZUJĄ TAKŻE PROGRAMY WŁASNE ORAZ INNE PROGRAMY EDUKACYJNE :
 1. W ŚWIECIE GIER – program edukacji matematycznej  dla dzieci 4 i  5- letnich – opracowany przez nauczycielki: D. Kulikowską i A. Sołowianiuk( realizowany w grupie  III ” Wiewiórki”)- innowacja pedagogiczna
 2. MAŁY PATRIOTA – program z edukacji patriotycznej – opracowany przez nauczycielki: K. Borowska i E. Zarzecką i realizowany w grupie V „Pszczółki”.
 3. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – ogólnopolski program patriotyczny – realizowany w grupie IV ” Wiewiórki”.
 4. WYRAŹNI NA DRODZE – program ogólnopolski w zakresie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – realizowany w grupie IV ” Wiewiórki” .
 5. Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej ” CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS „. – realizowany w grupach: IV, V, VI.
 6. AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA – ogólnopolski program edukacji zdrowotnej – realizowany w grupie IV -,, Wiewiórki”.

 


Drodzy Rodzice!

Od roku szkolnego 2014/2015 w naszym przedszkolu bierzemy udział w programie Zabawy Fundamentalne, którego autorami są Colin Rose, Gordon Dryden i Katarzyna Lotkowska. Oparte są one na współczesnej wiedzy na temat rozwoju mózgu oraz inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.

Okazuje się, że 50% możliwości mózgu człowiek rozwinąć może jedynie do 5. roku życia, kolejne 50%, jeśli założymy, że wykorzystujemy 100% potencjału mózgu, człowiek rozwija w ciągu dalszego życia. Stąd bardzo ważnym etapem dla osiągania sukcesów przez człowieka jest właśnie wiek przedszkolny.
Program Zabaw FundaMentalnych jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program:

Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa.
Ścisła współpraca pomiędzy domem a przedszkolem daje duże szanse na harmonijne rozwijanie możliwości dzieci w czterech sferach: poznawczej, ruchowej, społecznej oraz emocjonalnej. Dzięki niej, wprowadzony zostaje jednolity system oddziaływań na dziecko.
Główne założenia projektu:

 • rozwijanie narzędzi umysłowych małego człowieka,
 • wyposażenie go w kompetencje ułatwiające uczenie się,
 • przygotowanie do radzenia sobie w życiu.

Cele programu:

 • uświadomienie rodzicom i nauczycielom celowości współpracy w projekcie na korzyść rozwoju dzieci
 • nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy domem a przedszkolem oraz ujednolicenie systemu oddziaływań na małego człowieka
 • wyposażenie rodziców w wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwijanie kompetencji dziecka w formie zabawy
 • zwiększenie efektywności pracy z dzieckiem
 • prezentacja (dla nauczycieli) wielointeligentnych sposobów pracy z małym dzieckiem rozwijających kreatywność, inteligencje wielorakie oraz narzędzia umysłowe.