O NAS

                 Nasze przedszkole mieści się przy ul. Ciepłej 19 A w Białymstoku (osiedle Sienkiewicza). Zostało ono wybudowane w 1975 roku z Funduszu Ochrony Zdrowia. Organem prowadzącym placówkę jest Urząd Miasta Białegostoku. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Białymstoku. W placówce funkcjonuje 6 grup przedszkolnych. Posiadamy wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw, które są bogato wyposażone w ciekawe i nowoczesne pomoce dydaktyczne,m.in. tablica multimedialna, komputery. Posiadamy także bogaty księgozbiór literatury dziecięcej w bibliotece przedszkolnej.Dzieci mają również do dyspozycji rozległy, otoczony zielenią plac zabaw, bogato wyposażony w urządzenia terenowe.

       Kadra pedagogiczna  przedszkola, to osoby z wieloletnim doświadczeniem, Wszystkie nauczycielki ukończyły studia wyższe, systematycznie uczestniczą w różnego rodzaju kursach, szkoleniach i warsztatacha zdobyte doświadczenia i nowe pomysły wdrażają do pracy z dziećmi. Grupy przedszkolne prowadzone są przez dwie nauczycielki pracujące w systemie zmianowym.  

     Nasze Przedszkole pozwala czuć się bezpiecznie zarówno rodzicom, którzy zostawiają pod naszą opieką swoje pociechy, jak i samym dzieciom. Ogromną pomocą dla kadry pedagogicznej placówki są pracownicy obsługi, którzy współtworzą takie warunki. Są to osoby odpowiedzialne, pracowite i oddane swojej pracy.

      Jesteśmy placówką  przyjazną dziecku. Zdobywa tu ono umiejętności i wiedzę potrzebną do podjęcia obowiązku szkolnego ( na miarę własnych możliwości) Staramy się uczyć  je samodzielności myślenia i działania. Bardzo ważne jest dla nas, aby potrafiło ono współpracować z innymi, ale było też samodzielne, refleksyjnie podchodziło do rzeczywistości, szukało twórczych rozwiązań i przede wszystkim szanowało siebie i było otwarte na świat oraz drugiego człowieka. Pielęgnujemy w dziecku wrodzoną ciekawość i otwartość. Dbamy, aby podczas codziennych zajęć towarzyszyła mu radość i satysfakcja. Staramy się tworzyć takie warunki by każdy przedszkolak osiągał sukcesy, czuł się ważny, lubiany i doceniany.

   Praca z dziećmi prowadzona jest systematycznie przez  nauczycieli w ciągu całego dnia ich pobytu w przedszkolu. Obejmuje ona różnorodne działania zapewniające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zadania edukacyjne realizowane są we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Naszym Przedszkolakom zapewniamy bezpośredni kontakt ze sztuką poprzez ich udział w udział w spektaklach teatralnych, koncertach, audycjach muzycznych oraz z przyrodą – poprzez lekcje edukacyjne, doświadczalne, wycieczki, spacery. Organizujemy też szereg imprez i uroczystości wewnątrzprzedszkolnych. Rozwijamy i prezentujemy talenty wychowanków podczas  konkursach wokalnych, recytatorskich, plastycznych i tanecznych. Odnosimy sukcesy potwierdzone nagrodami i wyróżnieniami. 

     Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe rozwijające umiejętności i zainteresowania dzieci oraz zapewnia opiekę logopedy. Priorytetem naszego przedszkola jest szeroka współpraca z rodzinami wychowanków.