Kadra pedagogiczna

W przedszkolu zatrudniona jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Nauczycielki regularnie uczestniczą w różnych formach doskonalenia- kursach, warsztatach. Podejmują studia podyplomowe. Systematycznie osiągają kolejne stopnie awansu zawodowego.

Nauczycielki  ,, Niezapominajki ” tworzą zespół twórczych i zaangażowanych osób, które w pracy z dziećmi stosują nowatorskie metody. Organizując spotkania z rodzicami dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami pracy z dziećmi.


Nasze nauczycielki ukończyły:

studia podyplomowe:

  • Zarządzanie Kadrą Oświatową
  • Socjoterapia w środowisku otwartym
  • Edukacja elementarna


kursy kwalifikacyjne:

  • Terapia Pedagogiczna
  • Oligofrenopedagogika
  • Kinezjologia edukacyjna


K
adra pedagogiczna w roku szkolnym 2016/2017

dyrektor przedszkola – mgr Elżbieta Karpowicz-Stankiewicz

wicedyrektor – mgr Krystyna Borowska

nauczyciele dyplomowani: mgr Jolanta Babińska, mgr Anna Iwaniuk, mgr Krystyna Czarniecka, mgr Jolanta Leniec, mgr Elżbieta Zarzecka, mgr Małgorzata Sosnowska, mgr Irena Matys ( n-l religii)

nauczyciele mianowani: mgr Monika Baranowska, mgr Dorota Kulikowska, mgr Monika Garbacik, mgr Anna Agata Grodzik

nauczyciele kontraktowi:  mgr Klaudia Zadykowicz, mgr Anna Sołowianiuk