Organizacja

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00 od poniedziałku do piątku, przez cały rok z miesięczną przerwą wakacyjną.
 • Jest placówką nieferyjną (pracujemy w okresie ferii świątecznych i zimowych z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 lat.
 • Grupa obejmuje dzieci w zbliżonym wieku.
 • Organizację pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem nowej podstawy wychowania przedszkolnego.
 • Pobyt dziecka 9-cio godzinny obejmuje 3 posiłki:- śniadanie, obiad, podwieczorek. Pobyt dziecka 5- cio godzinny obejmuje 2 posiłki- śniadanie i obiad.
 • Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem).

                                         
                                            Na pracę przedszkola mają wpływ:
• Kadra Pedagogiczna,
• Rodzice,
• Organ prowadzący,
• Środowisko lokalne,
• Nadzór pedagogiczny.

 

NASZE PRZEDSZKOLE JEST:

kreatywne                          

                                  rozwijające  

                                                                    wesołe                                                                       

                                                                                                   niezapomniane

            

                                                       NASZE ZALETY   

 •  wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
 •  wygodne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale zabaw,
 •  rozległy, otoczony zielenią plac zabaw,
 • oferta zajęć dodatkowych: język angielski, rytmika z elementami tańca, religia katolicka oraz prawosławna /lub inne z uwzględnieniem propozycji rodziców/,
 • konsultacje logopedyczne oraz wsparcie pedagoga i psychologa,
 • szeroki wachlarz ciekawych i nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in. tablica multimedialna, komputery,
 • bogaty księgozbiór literatury dziecięcej w bibliotece przedszkolnej,
 • atrakcyjne zajęcia i zabawy zapewniające wszechstronny rozwój, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,
 • udział w spektaklach teatralnych, koncertach, audycjach muzycznych,
 • prezentowanie umiejętności dzieci w konkursach wokalnych, recytatorskich, plastycznych i tanecznych – odnosimy sukcesy potwierdzone nagrodami i wyróżnieniami,
 • szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • wspieranie rodziców w ich funkcjach wychowawczych,
 • duży nacisk kładziemy na wysoki poziom przygotowanie dzieci do przekroczenia progu szkolnego,
 • domowa kuchnia.

                   PRZEDSZKOLE ZADANIA EDUKACYJNĄ REALIZUJĄ WE WSPÓŁPRACY Z:

Książnicą Podlaską Filią Nr 3 przy Ul. Ciepłej, Książnicą Podlaską Działem Zbiorów Specjalnych przy ul. Ryskiej, Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku, Muzeum Historycznym w Białymstoku, Muzeum Medycyny i Farmacji UM, Białostockim Teatrem Lalek, Szkołą Podstawową Nr 11 Im. Kornela Makuszyńskiego, Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Agro- Group, Nadleśnictwem Knyszyn i Nadleśnictwem Dojlidy, Młodzieżowym Domem Kultury, Wojewódzką Komendą Policji, Komendą Główną Straży Pożarnej, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną Nr 2, Klubem Osiedlowym” Mikron”, Spółdzielnią Mieszkaniową Osiedla Sienkiewicza, Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Schroniskiem dla Zwierząt w Białymstoku, Fundacją ” Pomóż  Im”, Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.