WAŻNE DOKUMENTY

DOKUMENTY, PROCEDURY I REGULAMINY REGULAMINY REGULUJĄCE PRACĘ PRZEDSZKOLA

dostarczają informacji o organizacji placówki i zasadach w niej obowiązujących

  1. Statut  Przedszkola Samorządowego Nr 45  ” Niezapominajka” w Białymstoku –  reguluje zadania, strukturę organizacyjną oraz sposób działania przedszkola; nim znajdują się informacje dotyczące celów,zadań przedszkola i jego organów STATUT PRZEDSZKOLA
  2. Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu, w szczególności przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola.
  3. Procedura wyjścia na plac zabaw.
  4. Regulamin spacerów i wycieczek Przedszkola Samorządowego Nr 42″Niezapominajka”w Białymstoku.
  5. Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Przedszkola Samorządowego Nr. 42 „Niezapominajka”w Białymstoku.